Nawigacja

 • ROK SZKOLNY 2011/2012

   

   

 • SZKOLNY KONKURS

  SZKOLNY KONKURS

  Trwają zmagania uczniów z testami i praktycznymi zadaniami informatycznymi w ramach SZKOLNEGO KONKURSU  "MISTRZ KOMPUTERA" .

  .

  Szkolnym MISTRZEM KOMPUTERA w roku szkolnym 2011/2012 po półrocznych eliminacjach testowych i konkursowych została uczennica klasy szóstej JUSTYNA JANIK.

  Szczegóły w zakładce INFORMATYKA

 • Radosnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych,

  wewnętrznego pokoju i umocnienia duchowego,

  smacznego jajka i mokrego Śmigusa Dyngusa...

  życzy Dyrektor i Grono Pedagogiczne

                  Szkoły Podstawowej im. Janiny Buhl w Przyłękowie

  .

  .

  .

 • „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”,

  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”,

   

  Gmina Świnna realizuje projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
  uczniów klas I – III szkół podstawowych”
  , współfinansowany ze środków Unii
  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał
  Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1
  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
  świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych
  uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
  edukacyjnych.

  Wartość ogólna projektu:
  152 447,00 zł

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego

  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 129 579,95 zł

  Dotacja celowa z budżetu krajowego 22 867,05 zł


  Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2011/2012 w czterech Zespołach Szkolno-
  Przedszkolnych tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Ślemieńskiej, Zespole
  Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Małej, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychwałdku, w
  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebini oraz Szkole Podstawowej w Przyłekowie.
  W Szkole Podstawowej w Przyłękowie zajęcia z dziećmi rozpoczynają się od 1 marca
  2012r. a zakończą się w czerwcu 2012 roku. Uczestnikami projektu są wyłącznie uczniowie,
  którzy w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczają do klas I-III szkoły podstawowej. Udział
  uczniów klas I-III w projekcie jest bezpłatny. W ramach Projektu nasza placówka doposaży
  swoją bazę dydaktyczną w pomoce, które będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć
  w ramach indywidualizacji nauczania i wychowania, które odbywają się zgodnie z
  założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I-III szkoły
  podstawowej określonej rozporządzeniem MEN. W szkole odbywać się będą zajęcia
  dodatkowe wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego opracowane przez zespół
  nauczycieli.
  Nauczyciele prowadzą dwa rodzaje zajęć:
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
  zagrożonych ryzykiem dysleksji – 2 grupy po 6 uczniów
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- 1
  grupa licząca 6 uczniów

  Szczegółowy harmonogram dodatkowych zajęć dla uczniów i uczennic klas I-III można
  znaleźć w budynku szkoły na tablicy ogłoszeń. Harmonogram określa rodzaj prowadzonych ,
  salę w której się one odbywają oraz godziny i nazwisko osoby prowadzącej.

  Prawidłowa realizacja Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie
  Świnna ” ma doprowadzić do osiągnięcia celu podstawowego, jakim jest wyrównanie szans

  edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III.

  Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych takich jak:
  • zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkole

  oferty edukacyjno- wychowawczo - profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi
  potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,
  • zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod
  nauczania,
  • zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-

  pedagogicznej udzielanej dzieciom w szkole,
  • podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się

  na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole oraz zintensyfikowanie współpracy i
  zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

  .„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”, - Obrazek 1

  .

 • Program „ Ludzie zagubieni”

  Program „ Ludzie zagubieni”

  Zajęcia na Komendzie Powiatowej w Żywcu. W dniu 09.01.2012 i 11.01.2012 odbyło się spotkanie z rzecznikiem ds. nieletnich  Panią Barbarą Lorek na Komendzie Powiatowej w Żywcu. Spotkanie ma związek  z realizacją Programu Przeciwdziałania Problemom Społecznym Dotyczącym Alkoholizmu i Skutków  z Nim Związanych . Spotkanie miało charakter profilaktyczny.

  Tematyka spotkania:
  1.    Konsekwencje stosowania przemocy,
  2.    Skutki przemocy i agresji wynikłej z nadużywania alkoholu – wykład.
  W spotkaniu uczestniczyły klasy IV, V ,VI.
  Tytuł programu: „ Ludzie zagubieni”

    • •.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´) •.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
  `•.¸
  (*DZYŃ DZYŃ DZYŃ-DZWONIĄ DZWONKI
  *********ŚWIĄTECZNIE!!!! (*)•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´)
  (¸.•*(¸.•*´¨¨¨¨`*•.¸)*•.¸)•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
  •.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)•.¸
  ♥$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ._$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
  .___$$$$$$$$$$$$$$$________$$
  ____$$$$$$$$$$$$________$$
  ______$$$$$$$$__________$$
  ______$$$$$$__#♥#♥____$$
  ______$$$$$$__##♥#__$$
  ________$$________$$
  ________$$____$$$$
  ________$$$$$$

  •*´¨`*•.¸☼♥•.¸♥¸.•**^*¨`*• ☼.¸♥
  ♥¸.•**^*´¨`☼*•.¸♥¸ ♥¸.•*´¨`*•

  ___ ,+.*`,+.*`,+.
  ((+.*`,+.*`,+
  .Wesołych Świąt
  ((,+.*`,+.*`,+.Bożego Narodzenia
   


  Z dźwiękiem dzwonów melodyjnych,
  Wraz z opłatkiem wigilijnym,
  Z okazji świąt Bożego Narodzenia,
  Ślemy serdeczne te życzenia:
  Zdrowia, szczęścia, powodzenia
  A w Nowym Roku marzeń spełnienia!

  WESOŁYCH ŚWIĄT!!!!

  I SZCZĘŚLIWEGO 2012

  .

   

 • ROK SZKOLNY 2011/2012

   

   Szkolny Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera’ 2012" trwa. Jest to konkurs kilkuetapowy - sprawdza się zarówno wiedzę informatyczną jak i umiejętność praktycznego zastosowania komputera do rozwiązania konkretnych zadań i zagadnień . Na razie na pierwszym miejscu Justyna Janik.

  Więcej szczegółów w zakładce – Informatyka pomoce

 • Szkolny Konkurs Informatyczny „MISTRZ KLAWIATURY”

  .

  W tym semestrze uczniami najsprawniej posługującymi się klawiatura komputera okazali się:

  uczniowie kl. V

  1. Jurasz Szymon
  2. Mieszczak Łukasz
 • Spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu

  Spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu

  W dniu 09.11.2011.w Szkole Podstawowej w Przyłękowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodka  Leczenia Uzależnień w Żywcu. Zajęcia  prowadziły Pani Jolanta Wandzel i Pani Beata Gryglak.

  Celem spotkania było:

  1.Poszerzenie i uporządkowanie informacji o szkodliwości picia alkoholu.

  2.Smak odrzucenia i wykluczenia społecznego.

  W spotkaniu uczestniczyły klasy IV, V, VI. Uczniowie pracowali w grupach i ich zadaniem było wyrażenie swojego zdania w obszarach :

  1. rodzina,
  2. ja,
  3. inni ludzie,
  4. pozorne korzyści,

  jakby wyglądał świat gdyby nie była alkoholu

  szczegóły spotkania poniżej:
  AA_zajecia.pdf

  wyniki ankiet z młodzieżą poniżej

  ankieta_kl4.pdf

  galeria zdjęć

  .

  .

 • Dzień 31 października 2011 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. - Obrazek 1

  .

   

 • Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki z Elementami Przyrody

  Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki z Elementami Przyrody

  Wytyczne dotyczące Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego Matematyki z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/12 - zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii:

   

  Konkurs_Przedmiotowy_z_Matematyki_z_Elementami_Przyrody.pdf

   

  .

 • Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego z Elementami Historii

  Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego z Elementami Historii

  Wytyczne dotyczące Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami Historii
  dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/12 - zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii:

  Konkurs_Przedmiotowy_z_Jezyka_Polskiego_z_Elementami_Historii.pdf

   

  .

   

 • LUDZIE ZAGUBIENI

  LUDZIE ZAGUBIENI

  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM SPOŁECZNYM DOTYCZĄCYM ALKOHOLIZMU I SKUTKÓW Z NIM ZWIĄZANYCH REALIZOWANY W NASZEJ SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2011-2012 - opracowany przez pedagoga szkolnego - mgr Teresę Motyka:

   

  ANTYALKOHOLOWY__PROGRAM_PRZYLEKOW.pdf

   

  .

   

 • Informator dotyczący zewnętrznego sprawdzianu w klasie 6 szkoły podstawowej

  Informator dotyczący zewnętrznego sprawdzianu w klasie 6 szkoły podstawowej

  Informator dla ucznia klasy VI przystępującego do zewnętrznego sprawdzianu oraz informator dla rodziców znajduje się w pliku "informator.pdf":

   

  informator.pdf

   

  .

 • STANDARDY WYMAGAŃ DO SPRAWDZIANU (po klasie VI)

  STANDARDY WYMAGAŃ DO SPRAWDZIANU (po klasie VI)

  STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ - w pliku "sprawdzian po 6 kl." poniżej:

  .

  sprawdzian_po_6_kl.pdf

  .

   

 • ROK SZKOLNY 2010/2011

 • .

  JUŻ UPRAGNIONE WAKACJE...

  W ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki” studenci z rejonu Lublina w terminie od 2011-07-03 do 2011-07-07 będą prowadzić w naszej szkole zajęcia dla dzieci i młodzieży – „Animacje wakacyjne – CHWILA INSPIRACJI” -

  Ramowy pięciodniowy plan zajęć przewiduje przeprowadzanie zajęć artystycznych, edukacyjno-psychologicznych i sportowych.

  Już dzisiaj na nie zapraszamy!!!

  .

   

 • .

  Szkolny Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"

  konkurs kilkuetapowy - sprawdza się zarówno wiedzę informatyczną jak i umiejętności praktycznego zastosowania komputera do rozwiązania konkretnych zadań i zagadnień

   

  I miejsce - Piotr Motyka, kl. VI – 54 punkty

  II miejsce Kamila Łysień, kl. V– 49 punktów

  III miejsce Magdalena Pastor, kl. V – 37 punktów

  Szczegóły w zakładce IFORMATYKA POMOCE

  .

 • Szkolny Konkurs Informatyczny „MISTRZ KLAWIATURY”

   

  W tym semestrze najsprawniej piszącymi uczniami na komputerze okazali się:

  kategoria - Kl. IV

  1. Mieszczak Łukasz
  2. Jurasz Szymon
  3. Lorenc Mateusz

  kategoria - Kl. V

  1. Pastor Magda
  2. Łysień Kamila
  3. Janik Justyna

  kategoria - Kl. VI

  1. Biegun Dawid

  2. Motyka Piotr

  3. Machajski Przemek

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY BÜHL W PRZYŁĘKOWIE
  Szkoła Podstawowa im. Janiny Bühl w Przyłękowie, Przyłęków ul. Wspólna 56, 34-331 Świnna
 • 033/8638159

Galeria zdjęć