Nawigacja

Informatyka pomoce

KONKURSY INFORMATYCZNE:

ROK SZKOLNY 2011/2012

 

Szkolny Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"

konkurs kilkuetapowy - sprawdza się zarówno wiedzę informatyczną jak i umiejętność praktycznego zastosowania komputera

do rozwiązania konkretnych zadań i zagadnień

Imie nazwisko klasa 1 etap - test Multimedia i Internet Arkusz i kalkulacje

Konkurs

Powiatowy

IKAR

Prezentacje

"Warto być dobrym"
 

SUMA PUNKTÓW

Justyna Janik

6 77% 95,5% 75% 100% 100% 90%
Kamila Łysień 6 90% 100% 83,4% 70% 100% 89%
Aleksander Michulec 6 90% 86,3% 41,7% 0% 100% 64%
Magdalena Pastor 6 74% 100% 83,4% 70% 100% 86%
Paweł Seemann 6 67% 72,7% 83,4% 0% 100% 65%

Szkolnym MISTRZEM KOMPUTERA w roku szkolnym 2011/2012 po półrocznych eliminacjach testowych i konkursowych została uczennica klasy szóstej JUSTYNA JANIK

.

ROK SZKOLNY 2010/2011

 

Szkolny Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera"

konkurs kilkuetapowy - sprawdza się zarówno wiedzę informatyczną jak i umiejętność praktycznego zastosowania komputera

do rozwiązania konkretnych zadań i zagadnień

 

 

Imie nazwisko

klasa

1 etap - test

2 etap

mieszany

3 etap praktyczny

4 etap

test

suma

Karolina Barabasz

VI

17

 

 

 

 

Dawid Biegun

VI

17

 

 

 

 

Przemek Machajski

VI

19

 

 

 

 

Piotr Motyka

VI

23

12

2

17

54

Justyna Janik

V

nieobecna

9

nieobecna

 

 

Kamila Łysień

V

20

13

6

10

49

Magdalena Pastor

V

20

11

4

 

37

 

 

 

Szkolny Konkurs Informatyczny „MISTRZ KLAWIATURY”

 

W tym semestrze najsprawniej piszącymi uczniami na komputerze okazali się:

kategoria - Kl. IV

  1. Mieszczak Łukasz
  2. Jurasz Szymon
  3. Lorenc Mateusz

kategoria - Kl. V

  1. Pastor Magda
  2. Łysień Kamila
  3. Janik Justyna

kategoria - Kl. VI

1. Biegun Dawid

2. Motyka Piotr

3. Machajski Przemek

.

KONKURSY SZKOLNE

- Mistrz klawiatury

- KONKURS NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ (KOMPUTEROWĄ -klasy 2 - 4)

LUB PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ (kl 4 - 6) TRWA

Prace należy skladać u p. Małgorzaty Ficek do 1 LUTEGO 2011

.

 

wybrane fotki - nagrodzeni uczniowie i klasy

 

 

KOŁO INFORMATYCZNE w roku szkolnym 2010/2011- zajęcia we wtorki na 7 lekcji

.

informacja opublikowana przez Małgorzata Ficek

 

.

.

.

styczeń 2011

Etap rejonowy Powiatowego Konkursu Informatyczno – Językowego - „IKAR”  odbył się 13 stycznia 2011

.

Reprezentujący naszą szkołę Przemysław Machajski zajął 13 miejsce (w konkursie wzięło udział 33 uczniów szkół podstawowych). Ten etap miał formę teoretycznego testu z informatyki i j. angielskiego. Uczeń logował się na przygotowane dla niego konto i w czasie 40 minut odpowiadał na 40 pytań.

Do ostatniego etapu przeszło 10 najlepszych młodych informatyków powiatu żywieckiego.

.

..

grudzień 2010

KONKURS NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ (KOMPUTEROWĄ) LUB PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

KONKURS TRWA DO 1 LUTEGO 2011

Prace należy skladać u p. Małgorzaty Ficek

.

.

 

13 XII 2010

POWIATOWY KONKURS  Informatyczno – JęzykowY  IKAR

Szkolna komisja Konkursowa stwierdza, że eliminacje szkolne Powiatowego Konkursu Informatyczno – Językowego zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Organizatora i Patronów Konkursu.

 

Nazwiska uczniów, których SZKK dopuściła do etapu drugiego:

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

Ilość  punktów

1

Przemysław Machajski

56

2

Karolina Barabasz

44

3

Justyna Janik

39

3

Daniel Targosz

39

4

Magda Pastor

36,5

 

 

Nazwiska uczniów, których SZKK dopuściła do etapu drugiego:  

  Przemysław Machajski

opublikowała Małgorzata Ficek

.

.

listopad 2010

Konkurs "MISTRZ KLAWIATURY" - czyli konkurs szybkiego pisania dla uczniów klas IV - VI odbędzie się 23 listopada 2010 r na lekcji 7

opublikowała Małgorzata Ficek

.

październik 2010

Powiatowy Konkurs Informatyczno – Językowy - „IKAR”   

- 1 etap piszemy 2 grudnia 2010 – regulamin konkursu do pobrania na stronie organizatora: http://gimnazjum.konto.pl/gim/ikar/ikar4/regulamin_2010.pdf

 

Zakres tematyczny konkursu:

Pierwszy etap konkursu obejmuje materiał, którego zakres zawarty jest w podstawie programowej przedmiotu informatyka, język angielski w szkole danego typu. Etap drugi i trzeci dodatkowo obejmuje wybrane zagadnienia ponadprogramowe.

1. Etap pierwszy (szkolny), składa się z części praktycznej i obejmuje podstawy zarządzania informacją w systemie operacyjnym Linux (zachęcamy) lub ostatecznie Windows oraz obsługę pakietów użytkowych Open Office: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, innych aplikacji systemu operacyjnego, wykorzystania sieci Internet, obsłudze programu do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz edycji grafiki, a także elementów wiedzy z algorytmów. W zakresie językowym wymagana będzie znajomość słownictwa i gramatyki ujętej w podstawie programowej SP oraz GIM.

 

2.Etap drugi (międzyszkolny), składać się będzie wyłącznie z części teoretycznej.

W części tej przeprowadzony zostanie test wiadomości (zakres obejmuje podstawę programową jak na etapie pierwszym).

 

UWAGI: Na tym etapie uczniowie siedząc przy komputerach ze stałym dostępem do internetu, będą rozwiązywali test wiadomości. Test zostanie przeprowadzony metodą ON-LINE i oceniony w/g kryteriów szczegółowo określonych w kluczu odpowiedzi - przez członków Powiatowej Komisji Konkursowej. Pytania zarówno z informatyki (terminologia, znajomość oprogramowania systemowego, użytkowego), jak i z języka angielskiego (słownictwo, zdania do uzupełnienia - gramatyka, ogólna wiedza z zakresu historii i kultury krajów anglojęzycznych (wybór 1 z 4 opcji). Uczeń będzie miał określony czas aby odpowiedzieć/wykonać 20 - 40 pytań/zadań.

 

3. Etap trzeci (finał powiatowy), składać się będzie części teoretycznej i praktycznej. Oprócz wiadomości i umiejętności, z którymi uczeń spotkał się podczas eliminacji szkolnych i międzyszkolnych – dodatkowo będzie wymagana podstawowa wiedza i umiejętności ponadprogramowe. Pakietem biurowym obowiązującym w finale konkursu będzie anglojęzyczna wersja pakietu Open Office, zaś systemem operacyjnym dystrybucja Linuxa (U-Buntu lub podobna). W zakresie językowym – wymagana będzie znajomość słownictwa i gramatyki na poziomie ponadprogramowym (SP lub GIM)

 

opublikowała Małgorzata Ficek

 

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY BÜHL W PRZYŁĘKOWIE
    Szkoła Podstawowa im. Janiny Bühl w Przyłękowie, Przyłęków ul. Wspólna 56, 34-331 Świnna
  • 033/8638159

Galeria zdjęć